ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (31-05-2021)
- Σάββατο, 29 Μαΐου 2021 -

 

Η διδάσκουσα θα είναι διαθέσιμη για μάθημα-ενημέρωση-απορίες, για σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, μέσω της πλατφόρμας WebEx, την Δευτέρα 31 Μαϊου 2021, στις ώρες 2.00-3.00 μ.μ.

Σε περίπτωση μη συμμετοχής σπουδαστών εντός του πρώτου μισάωρου του μαθήματος, η πλατφόρμα θα απενεργοποιείται και οι σπουδαστές θα παραπέμπονται στο παρακάτω e-mail για ερωτήσεις, ενημέρωση, διευκρινήσεις, κλπ.:

vstavro@uoa.gr

Σημειώσεις:

Για το μάθημα της 31ης Μαϊου 2021, οι κωδικοί σύνδεσης στη πλατφόρμα, είναι οι εξής:

https://meetingsemea6.webex.com/meetingsemea6/j.php?MTID=m5a27ce126c4fd8b907c4deae4b06598a

Meeting number: 163 930 3071
Password: h4jT42XPamB
(44584297 from video systems)