Φυσικοχημεία ΙΙ Πρακτικά (514Π)

Ανακοινώσεις

Εκκρεμότητες Εργ. ΦΧ ΙΙ
- Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 -

Έχει αναρτηθεί πίνακας με τους ΑΜ των φοιτητών που έχουν εκκρεμότητα στα τετράδια ΕργΦΧΙΙ της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής.

Όσοι έχουν εκκρεμότητα θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον υπεύθυνο του αντίστοιχου εργαστηρίου και να έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες τους μέχρι την Πέμπτη 24/2.
Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουν να ασκηθούν στο Εργ ΦΧΙΙΙ.

Επίσης, θα δοθούν οι θέσεις τους σε φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν μέρα και ώρα εργαστηρίου.

Την Παρασκευή 25/2, θα αναρτηθεί ο νέος κατάλογος και το πρόγραμμα με τους φοιτητές που θα ασκηθούν στο Εργ. ΦΧ ΙΙΙ.

 

Δεκτά γίνονται τα τετράδια εφόσον έχουν το χαρτί με τις μετρήσεις υπογεγραμμένο από τον διδάσκοντα και τα αντίστοιχα διαγράμματα να είναι σχεδιασμένα σε μιλιμιτρέ χαρτί ή σε excel.