Φυσικοχημεία ΙΙ Πρακτικά (514Π)

Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στην εξέταση του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας ΙΙ
- Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022 -

Έχει αναρτηθεί πίνακας με τους ΑΜ των φοιτητών που έχουν εκκρεμότητα στα τετράδια ΕργΦΧΙΙ της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής.
Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του μαθήματος. 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Εργαστηρίου η παράδοση των ασκήσεων πρέπει να γίνεται την επόµενη εβδοµάδα από την εκτέλεσή τους.

Ως τελευταία παράταση δόθηκε σε όσους έχουν εκκρεμότητες με τα τετράδια:

1. Η Παρασκευή 18/2/2022, 9 το πρωί,  (πριν την εξέταση) για να βαθμολογηθούν τα γραπτά τους.

2. Πριν την έναρξη του εργαστηρίου ΦΧ ΙΙΙ, για να μπορέσουν να ασκηθούν στο Εργ ΦΧΙΙΙ.