Φυσικοχημεία ΙΙ Πρακτικά (514Π)

Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στις εξετάσεις
- Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 -

Για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις στις 18/2, πρέπει να έχει κάνει και τις 10 ασκήσεις και να έχει παραδώσει τετράδιο με όλες τις ασκήσεις σωστά γραμμένες.
Βαθμοί δεν θα κρατηθούν εάν έρθει κάποιος που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Θα υπάρξει ανακοίνωση με όσους έχουν εκκρεμότητες.

 

Μετά το τέλος της εξεταστικής του Φεβρουαρίου,
ειδικά φέτος, θα γίνουν συμπληρωματικές εργαστηριακές ασκήσεις
ώστε να μπορούν οι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες να γραφτούν
στο επόμενο εξάμηνο και να συμμετάσχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
Θα υπάρξει ανακοίνωση.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παραδωθεί τα τετράδια με τις υπόλοιπες
ασκήσεις, να είναι πλήρως γραμμένες και να έχουν διορθωθεί από τον επιβλέποντα.