ΦΥΣΙΚΗ Ι (101)

Ανακοινώσεις

Συνάντηση Τρίτης 25-01-2022
- Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022 -

Την Τρίτη 25-01-2022 θα πραγματοποιηθεί διδικτυακή συνάντηση στον σύνδεσμο

 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m18d9d69bd7b3967d08c5d8e4bc3147ad

 

την ώρα του μαθήματος  09.00-11.00,  με σκοπό  την συζήτηση ερωτήσεων εκ μέρους των φοιτητών.