ΦΥΣΙΚΗ Ι (101)

Ανακοινώσεις

Μάθημα Πέμπτης
- Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 -

Τα μαθήματα της Πέμπτης (12:00-14:00), με έναρξη την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, θα διεξάγονται μέσω του ακολούθου συνδέσμου (webex):

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m9d31df119b500d742700a10531b4f29b

Meeting number: 121 972 8721
Password: physics1 

Ώρα έναρξης  12.05' ακριβώς