ΦΥΣΙΚΗ Ι (101)

Ανακοινώσεις

Μάθημα Δευτέρας
- Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 -

Τα μαθήματα της Δευτέρας, με έναρξη την Δευτέρα 19-10, θα διεξαχθούν μέσω του ακολούθου συνδέσμου (webex) 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=meeb6b81a0be80e6cdb472172ce76bd62
Meeting number:
121 116 0129
Password:
mWfPcS3Gw43
Ώρα έναρξης  16.05' ακριβώς