Χημεία Υλικών

Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση Μαθήματος 2021-2022
- Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 -

Αγαπητοί Φοιτητές

 

τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του μαθήματος και των διδασκόντων έχουν ανοίξει και θα παραμείνουν ανοικτά από 13/12/2021-28/1/2022. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη.

Ο σύνδεσμος για το μάθημα Χημεία Υλικών είναι ο ακόλουθος:

 

https://survey.uoa.gr/L144344