Χημεία Υλικών

Ανακοινώσεις

Διαλέξεις Σχετικά με τα Οργανικά Υλικά
- Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021 -

Καλησπέρα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρυτανικού Συμβουλίου, που προβλέπει ότι δεν θα γίνουν μαθήματα στις 15, 16, και 17 Νοεμβρίου, οι διαλέξεις που σχετίζονται με τα Οργανικά Υλικά θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18/11 στις 13:00 και θα ολοκληρωθούν στις 2/12. Δηλαδή, το μάθημα της 16/11 θα φροντίσουμε να αναπληρωθεί στα πλαίσια των υπολοίπων πέντε μαθημάτων. Οι ώρες και οι αίθουσες διδασκαλίας θα συνεχίσουν όπως στο πρώτο μέρος του μαθήματος που διδάχθηκε από το Εργαστήριο Φυσικοχημείας.

Οι διδάσκοντες