Ραδιοχημεια (CHEM 818)

Ανακοινώσεις

Εναρξη μαθήματος ΡΧ
- Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 -

****************************************************************************************

Ανακοίνωση Έναρξης και πληροφορίες

Το μάθημα της ΡΧ θα αρχίσει στις 19/10/2021, Τρίτη στις 11.00 στο αμφιθέατρο ΦΜ3

Οι ώρες του μαθήματος θα είναι:

Τρίτη 11.00-13.00

Παρασκευή 15.00-18.00

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το μάθημα να αναμεταδίδεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα "Delos".
Το πρόγραμμα θα μπορείτε σύντομα να το δείτε από

https://delos.uoa.gr/opendelos/search-future?dp=chem&viewtype=details&rs=type_lecture

*****************************************************************************************

Πληροφορίες σχετικά με την δομή και λειτουργία του μαθήματος:

Στα "έγγραφα" του μαθήματος θα βρείτε:

1) πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και δομή του μαθήματος

2) Υλη του μαθήματος

3) Εισαγωγικά-Ιστορικά στοιχεία

Μπορείτε να μελετήσετε τα ιστορικά στοιχεία (3) και απο το βιβλίο [βλέπε (1)]
να μελετήσετε από το κεφ. 1 σελ. 1-9 (ιστορικά).

Στα έγγραφα του μαθήματος ύπάρχει ο φάκελλος "Φυλλάδια"

Κατεβάστε και τυπώστε τα φυλλάδια 1 και 2. θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας σε κάθε μάθημα.

Στον φάκελλο "Βιβλιογραφία" υπάρχουν άρθρα σχετικά με τον πίνακα νουκλιδίων και την πυρηνική σταθερότητα.
Μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα κοιτάξετε (προαιρετικώς).

Στους "Συνδέσμους" θα βρείτε τα web-sites των διαδραστικών πινάκων ισοτόπων.
Κάνετε μια πρώτη προσπάθεια εξάσκησης και χρήσης των πινάκων.

*****************************************************************************************