Ραδιοχημεια

Ανακοινώσεις

Έναρξη μαθήματος Ραδιοχημείας - Πληροφορίες
- Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 -


Το μάθημα της ΡΧ θα αρχίσει στις 11/10/2016, Τρίτη στις 11.00

Οι ώρες του μαθήματος θα είναι:

Τρίτη     11.00-13.00

Τετάρτη   15.00-18.00

(Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Φ/Χ)


Πληροφορίες

Στα "έγγραφα" του μαθήματος  θα βρείτε:

1) πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και δομή του μαθήματος

2) Υλη του μαθήματος

3) Εισαγωγικά-Ιστορικά στοιχεία

Να μελετήσετε τα ιστορικά στοιχεία (3) και απο το βιβλίο [βλέπε (1)] να μελετήσετε από το κεφ. 1 σελ. 1-9 (ιστορικά).

 
Στα έγγραφα του μαθήματος ύπάρχει ο φάκελλος "Φυλλάδια"

Κατεβάστε και τυπώστε τα φυλλάδια 1 και 2. θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας σε κάθε μάθημα.


Στον φάκελλο "Βιβλιογραφία" υπάρχουν δύο άρθρα σχετικά με τον πίνακα νουκλιδίων και την πυρηνική σταθερότητα. Μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα κοιττάξετε (προαιρετικώς).

Στους "Συνδέσμους" θα βρείτε τα web-sites των διαδραστικών πινάκων ισοτόπων.
Κάνετε μια πρώτη προσπάθεια εξάσκησης και χρήσης των πινάκων.