ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ" (Υποψήφιοι Διδάκτορες)
- Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου 2022 -

Αγαπητοί Συνάδελφοι

η τελευταία παράδοση του μαθήματος θα γίνει διαδικτυακά σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ"
Hosted by Antony Calokerinos

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mfb6962dae4f96a35cf4f1463ef0b15e1
Monday, Jan 10, 2022 10:00 am | 2 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2734 501 9405
Password: gnSyTgFk362

Join by video system
Dial 27345019405@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2
Access code: 273 450 19405