Αποτελέσματα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2022
- Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 -

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Ανακοινώνεται πως στα έγγραφα του μαθήματος θα βρείτε τη βαθμολογία της εξεταστικής του Φεβρουαρίου.

Ο διδάσκων

Κουκουλάκης Κωνσταντίνος