ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
- Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022 -

Ανακοινώνεται πως στην τοποθεσία Έγγραφα - Αποτελέσματα Εξετάσεων έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων του μαθήματος Αναλυτική Χημεία για τους φοιτητές/τριες με Α.Μ. 2017 και πριν (εδώ) και για τους φοιτητές/τριες με Α.Μ. 2018 και μετά (εδώ) που συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου 2022. 

Σημειώνεται πως, για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με Α.Μ. 2017 και πριν, που έχουν γράψει προβιβάσιμο βαθμό στις εξετάσεις, ο βαθμός που ανακοινώνεται είναι ο τελικός βαθμός, αφού έχει συνυπολογιστεί και ο βαθμός εργαστηρίου. 

Οι διδάσκοντες

Απο το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας