ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
- Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 -

Ανακοινώνεται πως στην τοποθεσία Έγγραφα - Πρακτικά Αναλυτικής Χημείας - Αποτελέσματα Εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων των Πρακτικών Αναλυτικής Χημείας για τους φοιτητές/τριες  που συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου 2022 (εδώ). 

Από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Οι διδάσκοντες