ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ & ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, 31.05.2022, 09:30
- Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022 -

Ανακοινώνεται πως:

Α. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εργαστηριακές ασκήσεις των Πρακτικών της Αναλυτικής Χημείας, θα βρουν τα εργαστηριακά τους τετράδια διορθωμένα και σφραγισμένα, στα τραπέζια έξω από τις εργαστηριακές αίθουσες, από αύριο Τρίτη 31.05.2022 και μπορούν να τα παραλάβουν όποια στιγμή θέλουν εντός της εβδομάδας.

Β. Οι φοιτητές και φοιτήτριες με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου καλούνται να έρθουν υποχρεωτικά στα επαναληπτικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31.05.2022 στις 09:30, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εργαστηριακές τους υποχρεώσεις.

Α.Μ.Σ

1. 201900057

2. 201900121

3. 202000121

4. 202000142

5. 202000170

6. 202000168

7. 202100024

8. 202100035

9. 202100049

10. 202100055

11. 202100061

12. 202100064

13. 202100075

14. 202100076

15. 202100078

16. 202100083

17. 202100089

18. 202100092

19. 202100094

20. 202100095

21. 202100097

22. 202100098

23. 202100113

24. 202100114

25. 202100115

26. 202100117

27. 202100118

28. 202100124

29. 202100128

30. 202100139

31. 202100147

32. 202100150

33. 202100151

34. 202100153

35. 202100157

36. 202100161

37. 202100167

38. 202100170

 

Γ. Οι φοιτητές και φοιτήτριες με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου έχουν μη προβιβάσιμο βαθμό μόνο σε μία εργαστηριακή άσκηση, την οποία μπορούν είτε να επαναλάβουν είτε όχι.  Εφόσον θέλουν να την επαναλάβουν, θα πρέπει και αυτοί να προσέλθουν  την Τρίτη 31.05.2022 στις 09:30. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρουν τα τετράδια τους, όπως και οι υπόλοιποι, διορθωμένα και σφραγισμένα ,στα τραπέζια έξω από τις εργαστηριακές αίθουσες, από αύριο Τρίτη 31.05.2022 και μπορούν να τα παραλάβουν όποια στιγμή θέλουν εντός της εβδομάδας.

Α.Μ.Σ

1. 202000005

2. 202100006

3. 202100008

4. 202100032

5. 202100041

6. 202100046

7. 202100047

8. 202100051

9. 202100062

10. 202100066

11. 202100106

12. 202100121

13. 202100122

14. 202100163

 

Οι διδάσκκοντες