ΠΡΟΟΔΟΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
- Σάββατο, 06 Ιουνίου 2015 -

Η δεύτερη πρόοδος θα δοθεί την επόμενη Τετάρτη 10/6/2015 και ώρα 5 μ.μ. (αίθουσα ΕΟΧ Οργανικής Χημείας)

Η τελική εξέταση θα δοθεί στις 26/6/2015 και ώρα 5 μ.μ. (αίθουσα ΕΟΧ Οργανικής Χημείας)