Βιομηχανική Χημεία

Ανακοινώσεις

Απαντήσεις σε θέματα εξέτασης Βιομηχανικής Χημείας 2022
- Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Βιομηχανική Χημεία στις 17/2/2022, οι απαντήσεις στο θέμα 3 είναι οι εξής:

 1. Β
 2. Α
 3. Β
 4. Β
 5. Γ
 6. Γ
 7. Β
 8. Γ
 9. Β
 10. Γ
 11. Α
 12. Β
 13. Β
 14. Β
 15. Γ

 

Επίσης το θέμα 4, Α λύνεται όπως η άσκηση 10 στις παραδόσεις και το θέμα 4. Β. όπως η άσκηση 7 στις παραδόσεις.

 

Από το Εργαστήριο