Βιομηχανική Χημεία

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εξέτασης Βιομηχανικής Χημείας Φεβρ. 2022
- Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 -

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΊΑΣ

 

Βαθμολόγιo για το ακαδ. έτος 2021 - 2022

και περίοδο ΕΞ(Χ) 2021-2022

Για το μάθημα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (11528)

 

Διδάσκων: ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ

 

 

AA

AM

Ονοματεπώνυμο

Εξάμηνο

Κατ. Φοίτησης

Βαθμός

Ολογράφως

 

1

1111201400147

 

 15

   Επί πτυχίω

   5

   ΠΕΝΤΕ

2

1111201500074

 

 13

   Επί πτυχίω

   5

   ΠΕΝΤΕ

3

1111201700035

 

 9

   Επί πτυχίω

   6

   ΕΞΙ

4

1111201700143

 

 9

   Επί πτυχίω

   8

   ΟΚΤΩ

5

1111201800039

 

 7

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

6

1111201800048

 

 7

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

7

1111201800061

 

 7

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

8

1111201800080

 

 7

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

9

1111201800084

 

 7

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

10

1111201800114

 

 7

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

11

1111201800134

 

 7

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

12

1111201800135

 

 7

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

13

1111201800159

 

 7

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

14

1111201800174

 

 7

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

15

1111201900002

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

16

1111201900003

 

 5

   Ενεργός

   9

   ΕΝΝΕΑ

17

1111201900007

 

 5

   Ενεργός

   9

   ΕΝΝΕΑ

18

1111201900012

 

 5

   Ενεργός

   9

   ΕΝΝΕΑ

19

1111201900013

 

 5

   Ενεργός

   2

   ΔΥΟ

20

1111201900015

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

21

1111201900017

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

22

1111201900018

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

23

1111201900021

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

24

1111201900022

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

25

1111201900023

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

26

1111201900029

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

27

1111201900033

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

28

1111201900036

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

29

1111201900038

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

30

1111201900040

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

31

1111201900042

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

32

1111201900044

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

33

1111201900046

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

34

1111201900047

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

35

1111201900048

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

36

1111201900051

 

 5

   Ενεργός

   9

   ΕΝΝΕΑ

37

1111201900054

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

38

1111201900056

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

39

1111201900058

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

40

1111201900061

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

41

1111201900062

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

42

1111201900063

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

43

1111201900067

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

44

1111201900068

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

45

1111201900070

 

 5

   Ενεργός

   10

   ΔΕΚΑ

46

1111201900072

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

47

1111201900073

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

48

1111201900074

 

 5

   Ενεργός

   9

   ΕΝΝΕΑ

49

1111201900075

 

 5

   Ενεργός

   2

   ΔΥΟ

50

1111201900076

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

51

1111201900077

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

52

1111201900081

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

53

1111201900083

 

 5

   Ενεργός

   2

   ΔΥΟ

54

1111201900088

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

55

1111201900089

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

56

1111201900090

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

57

1111201900092

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

58

1111201900096

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

59

1111201900099

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

60

1111201900101

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

61

1111201900103

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

62

1111201900104

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

63

1111201900105

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

64

1111201900106

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

65

1111201900109

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

66

1111201900110

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

67

1111201900111

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

68

1111201900112

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

69

1111201900114

 

 5

   Ενεργός

   9

   ΕΝΝΕΑ

70

1111201900117

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

71

1111201900118

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

72

1111201900123

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

73

1111201900124

 

 7

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

74

1111201900126

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

75

1111201900130

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

76

1111201900132

 

 5

   Ενεργός

   2

   ΔΥΟ

77

1111201900134

 

 5

   Ενεργός

   2

   ΔΥΟ

78

1111201900138

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

79

1111201900139

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

80

1111201900140

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

81

1111201900141

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

82

1111201900142

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

83

1111201900144

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

84

1111201900145

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

85

1111201900146

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

86

1111201900147

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

87

1111201900148

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

88

1111201900150

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

89

1111201900151

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

90

1111201900153

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

91

1111201900155

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

92

1111201900156

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

93

1111201900157

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

94

1111201900160

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

95

1111201900162

 

 5

   Ενεργός

   9

   ΕΝΝΕΑ

96

1111201900163

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

97

1111201900165

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

98

1111201900167

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

99

1111201900168

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

100

1111201900169

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

101

1111201900171

 

 5

   Ενεργός

   2

   ΔΥΟ

102

1111201900172

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

103

1111201900174

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

104

1111201900175

 

 5

   Ενεργός

   8

   ΟΚΤΩ

105

1111201900176

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

106

1111201900177

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

107

1111201900178

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

108

1111201900179

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

109

1111201900182

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

110

1111201900183

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

111

1111201900184

 

 5

   Ενεργός

   6

   ΕΞΙ

112

1111201900186

 

 5

   Ενεργός

   4

   ΤΕΣΣΕΡΑ

113

1111201900188

 

 5

   Ενεργός

   3

   ΤΡΙΑ

114

1111201900190

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

115

1111201900193

 

 5

   Ενεργός

   7

   ΕΠΤΑ

116

1111201900198

 

 5

   Ενεργός

   5

   ΠΕΝΤΕ

117

1111202000122

 

 5

   Ενεργός

   2

   ΔΥΟ


Ο ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ