Βιομηχανική Χημεία

Ανακοινώσεις

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος Επιστήμη Πολυμερών
- Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας που έχουν επιλέξει το μάθημα: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» καλούνται να εγγραφούν στο Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας (Πολυμερή).

Οι παραδόσεις του μαθήματος «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23/2/2022 στην αίθουσα διδασκαλίας Α2 στις 9.00 π.μ. Θα γίνει ενημέρωση για τις εργαστηριακές ασκήσεις και καθορισμός των ωρών του Εργαστηρίου.

Σχετικά με τις ώρες του Εργαστηρίου εκτός από τις ώρες που διατίθενται επίσημα από το πρόγραμμα (Δευτέρα 14.00-17.00) θα υπάρχει δυνατότητα επιπλέον ομάδων άσκησης την Τετάρτη 14.00-17.00 και αν υπάρχει ανάγκη και Παρασκευή.

 

Από το Εργαστήριο