Φυσικοχημεία Ι (414)

Ανακοινώσεις

Παρακολούθηση και συμμετοχή στις διαλέξεις
- Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 -

Κατά τις τελευταίες διαλέξεις παρατηρείται αισθητά μειωμένη συμμετοχή ακροατηρίου για την οποία δεν υπάρχει προφανής λόγος. Για διευκόλυνση υπενθυμίζεται η διεύθυνση της τηλεδιασκέψεως του μαθήματος:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf49f0745f674b9f2292c68b47c6ae6ac

Οι ώρες διδασκαλίας είναι 9-11 κάθε Τρίτη και Πέμπτη.