Επικαιροποίηση του εργαλείου "Ασκήσεις".
- Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014 -

Το εργαλείο "Ασκήσεις" στο αριστερό μενου της πρώτης σελίδας ειναι πλέον ενεργό και στη διάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών και ιδιαίτερα οσων θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της 23ΙΟΥΛ2014