Φυσιολογία Ζώων

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΩΝ ΦΖ
- Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 -

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α' ΚΑΙ Β' ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ "ΕΓΓΡΑΦΑ" ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΟΥ.