Αποτελέσματα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
- Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 -

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον φάκελο έγγραφα. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν εκκρεμότητα με τον βαθμό τους να επικοινωνήσουν με τον κ. Βαλάκο