Αποτελέσματα Ιουνίου 2017
- Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 -

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον φάκελο έγγραφα. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν εκκρεμότητα με τον βαθμό τους να επικοινωνήσουν με τον κ. Βαλάκος