Ανοσολογία

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
- Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 -

Τα αποτελέσματα των πτυχιακών εξετάσεων του Ιουνίου 2017 στο μάθημα και το εργαστήριο της Ανοσολογίας έχουν αναρτηθεί στον Φάκελλο "ΕΓΓΡΑΦΑ" της ηλεκτρονικής τάξης και στον πίνακα ανακοινώσεων του τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου.