Ανοσολογία

Ανακοινώσεις

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
- Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017 -

Τα τελικά αποτελέσματα της εξεταστικής Ιανουαρίου 2017 στο μάθημα της ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ έχουν αναρτηθεί στον φάκελλο "ΕΓΓΡΑΦΑ".

Όσοι εκ των κ.κ. φοιτητών δεν δουν τον βαθμό τους ή έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την κ. Γαϊτανάκη.