Ανοσολογία

Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017 -

Όσοι από τους/τις κ.κ. φοιτητές/τριες θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις Εργαστηρίου/Μαθήματος της ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ περιόδου Ιανουαρίου 2017, θα πρέπει να το δηλώσουν ηλεκτρονικά μεχρι την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ με τον εξής απλό τρόπο:

1) Πατήστε "Περιοχές Συζητήσεων"

2) Στο Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Εργαστηρίου ή Μαθήματος αντίστοιχα, πατήστε Απάντηση

3) Πληκτρολογήστε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τον ΑΜ σας

4) Πατήστε Υποβολή.

Έτσι, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε όλοι χρόνο και θα γίνει καλύτερος συντονισμός στην εξεύρεση αιθουσών και την εκτύπωση των θεμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαντήστε μόνον και εφόσον είστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας στις αντίστοιχες εξετάσεις. 

 

Η Συντονίστρια του μαθήματος

Καθ. Κ. Γαϊτανάκη