εξεταστική Ιουνίου 2021
- Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 -

25 Ιουνίου μεταξύ 18.00 με 19.30 για την περίπτωση που δεν έχετε ενημερωθεί από τις οικείες γραμματείες