Δείτε το συνημμένο, μάθημα με την κυρία Ανεζίρη
- Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 -
Το e-class που άνοιξα για το ΦΠΨ είναι
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH881/

Και οι σύνδεσμοι για αύριο
Meeting link:
    https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m76484a9d711c59a3baae81d1e5f96524
Meeting number:
    121 301 5006
Password:
    wmFAQPC2p37
Host key:
    750643