εξετάσεις των επι πτυχιω φοιτητών/ριών
- Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 -

Οι εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών και φοιτητριών θα γίνουν ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ δια ζώσης στις 27 Ιανουαρίου 2022 στην αίθουσα 428, και από ώρα 10 το πρωί. Ο κατάλογος όσων εδήλωσαν συμμετοχ΄έχει ως εξής: Παρακαλείσθε να προσέλθετε την ώρα που αντιστοιχεί στον Αριθμό Μητρώου σας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β

 

 

10.00-10.30

1561201700243

1561201500028

1561201700023

1561201600232

1561201700327

1561201500042

 

10.30-11.00

1561201400170

1561200800042

1561200900049

1561201700042

1561201700056

1561201200083

 

11.00-11.30

1561201500219

1561201700052

1561201700073

1561200900353

1561201700062

1561200000373

 

11.30-12.00

1561201400046

1561201700077

1561201700280

1561201300296

1561201700110

1561201400180

 

12.00-12.30

1561201600277

1561201300258

1561201600153

1561201400284

1561201400286

1561201200230

1561200600237

1561201400094