εξετάσεις των επι πτυχιω φοιτητών/ριών
- Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021 -

Οι εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών και φοιτητριών θα γίνουν ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ   στις 27 Ιανουαρίου 2022 στην αίθουσα 428, και από ώρα 10 το πρωί. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προτίθενται να εξεταστούν να το δηλώσουν στο e-class, το αργότερο ως τις 7 Ιανουαρίου 2022.