συνδεσμος για την εξέταση 30/6
- Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 -

Για όσους/ες εξετάζονται την Τετάρτη 30/6 ώρα 9-12 ο σύνδεσμος είναι

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=md9659fddd04d5d0b06f54094674d71cd