ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΕΡΑ (ΙΑ43)

Ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ!
- Τετάρτη, 09 Φεβρουαρίου 2022 -

Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑ 43 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 10 Π.Μ., ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ.

 

(ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΧΚ