ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΕΡΑ (ΙΑ43)

Ανακοινώσεις

ENHMEΡΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
- Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021 -

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μετά την πρώτη ημέρα διενέργειας στη Σχολή μας της εκπαιδευτικής διαδικασίας διά ζώσης, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όλων μας στα ακόλουθα δύο σημεία:

  • η διάρκεια όλων των διδασκόμενων στη Σχολή μαθημάτων είναι ανάγκη να περιοριστεί στις δύο (2) ώρες. Μόνον έτσι θα είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ικανοποιητικώς ο εξαερισμός, ο καθαρισμός και η απολύμανση των χώρων διδασκαλίας. Οι διδάσκουσες/διδάσκοντες και οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να εξέρχονται εγκαίρως από τους χώρους διδασκαλίας κατά τα διαστήματα που θα πραγματοποιείται ο εξαερισμός, ο καθαρισμός και η απολύμανση τους.
  • ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία επιβάλλεται να πραγματοποιείται και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της σχετικής ΚΥΑ: αφενός μεν «οι φοιτήτριες/φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία», αφετέρου δε «η διδάσκουσα/ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία». Ταυτόχρονα, η χρήση προστατευτικής μάσκας, απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική

Συνημμένα, κοινοποιείται συμπύκνωση των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία [βλ. και Προβολή Ανακοίνωσης (uoa.gr)]. Θα ήμασταν ευγνώμονες αν φροντίζατε να κοινοποιηθεί προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας με κάθε δυνατό τρόπο. 

Με εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αχιλλέας Χαλδαιάκης

Κοσμήτωρ ΦΛΣ ΕΚΠΑ