ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
- Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 -
για το μάθημα ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡα ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ, 1  Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, 9:00-12:00 
 
Meeting link:


https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m8f74db41cccde65e7272c04473c1421d 

Meeting number:121 626 8716

Password:upPjsZf2Q25

Host key:188697