ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒ 2021
- Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 -

https://eclass.uoa.gr/modules/work/?course=ARCH682

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΗΚΛΑΣΣ ΕΧΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ. ΕΝΑΡΞΗ 5 ΜΜ. - ΛΗΞΗ 8 ΜΜ. ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΧΚ