Αλλαγή ημέρας υποδοχής
- Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018 -

Όπως είχαμε συμφωνήσει κατά την τελευταία παράδοση, αλλάζει στο εξής (αρχής γενομένης από την προσεχή εβδομάδα, μετά τις διακοπές του Πάσχα) η μία ημέρα συνεργασίας μας. Συγκεκριμένα, αντί Πέμπτης θα σας περιμένω κάθε Τρίτη 3-4 στην κυψέλη 613. Εξυπακούεται ότι ισχύει κανονικά η υποδοχή κάθε Τετάρτη, προ της παράδοσης (2-3).