Εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2020-2021 στο μάθημα Ιστορία της Εκπαίδευσης 
- Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2021 -

 

Στο μάθημα «Ιστορία της Εκπαίδευσης» θα γίνει ασύγχρονη εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση μέσω του e-class με χρήση του εργαλείου «Εργασίες». Για τη σύνταξη των δοκιμίων/απαντήσεων θα μπορείτε να συμβουλεύεστε εγχειρίδια και σημειώσεις που έχετε στη διάθεσή σας, αλλά ΟΛΕΣ οι απαντήσεις θα φιλτραριστούν μέσω του εργαλείου Turnitin για έλεγχο αντιγραφής/λογοκλοπής

Τα θέματα της εξέτασης του μαθήματος θα ανακοινωθούν στο πεδίο «Εργασίες» του e-class την 7/9/2021 και ώρα 12.00. Οι απαντήσεις των εξεταζομένων φοιτητών/-ητριών θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 13.30 την ίδια ημέρα.

Κατά την εξέταση του μαθήματος με τη χρήση του εργαλείου «Εργασίες» στο

e-class:

Θα απαντήσετε σε ένα από τα δύο θέματα που θα βρείτε αναρτημένα.

Η απάντησή σας πρέπει να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις.

Εάν υπερβείτε το όριο λέξεων: (α) το επιπλέον κείμενο θα διαγράφεται, (β) η υπέρβαση θα προσμετράται αρνητικά στη βαθμολογία σας.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οδηγίες για την ανάρτηση του αρχείου σας στις

«Εργασίες» του e-class, μπορείτε να βρείτε σχετικό αρχείο στα «Έγγραφα» στο e-class του μαθήματος.

Θα μπορέσετε να υποβάλετε τα σύντομα δοκίμια που θα συντάξετε ΜΟΝΟ στο πεδίο «Εργασίες» στο e-class του μαθήματος, σε αρχεία μορφής > .doc, .docx, .pdf. Εάν κάποιος/α δεν διαθέτει τη δυνατότητα της δακτυλογράφησης, μπορεί να υποβάλει χειρόγραφη απάντηση, την οποία θα έχει προηγουμένως ψηφιοποιήσει (π.χ. φωτογραφίσει).

Η σύνδεση σας στην πλατφόρμα e-class θα γίνει υποχρεωτικά με τη χρήση τουιδρυματικού λογαριασμού σας (username@uoa.gr), δηλαδή του λογαριασμού που χρησιμοποιείτε στο my-studies, ή στις δηλώσεις συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ:

Όπως πάντα, να έχετε δηλώσει το μάθημα στη γραμματεία, ώστε να εμφανίζεται το όνομά σας στα βαθμολόγια.

Να έχετε εξασφαλίσει την απαιτούμενη πρόσβαση στο e-class, μέσω του προσωπικού ιδρυματικού σας λογαριασμού.

όσοι/-ες φοιτητές/φοιτήτριες ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ να συμμετάσχουν σεαυτόν τον τρόπο εξ αποστάσεως ασύγχρονης γραπτής εξέτασης, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν τoν διδάσκοντα μέσω μηνύματος στο e-class του μαθήματος, ώστε να προγραμματιστεί προφορική εξέταση.

Το ΕΚΠΑ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ.