ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
- Σάββατο, 27 Μαΐου 2017 - 12:20 π.μ. -

Οι επί πτυχίω φοιτητές θα εξεταστούν

στο μάθημα της Κλασικής Αρχαιολογίας

την Πέμπτη 29/6/2017, ώρα 16:30-18:30

στο αμφιθέατρο 442.