ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μακρά Τείχη - Αλλαγή τόπου συνάντησης
- Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016 - 9:45 π.μ. -
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Μ Α Κ Ρ Α  Τ Ε Ι Χ Η 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
 
Ο αρχαιολογικός περίπατος στα ΜΑΚΡΑ ΤΕΙΧΗ  που διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς, Δυτικής Αττικής και Νήσων, θα πραγματοποιηθεί αύριο ΚΥΡΙΑΚΗ  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες. 
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  στον Σταθμό του Ηλεκτρικού " Τ Α Υ Ρ Ο Σ " , στα εκδοτήρια εισιτηρίων, Ω Ρ Α 11 π.μ. 
 
Η συμμετοχη είναι ελεύθερη