ΕΠΕΙΓΟΝ - Επιγραφικό Μουσείο 27/10: Αλλαγή ώρας
- Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 -

Το μάθημα στο Επιγραφικό Μουσείο την Πέμπτη 27/10 θα πραγματοποιηθεί ώρα 10 π.μ. αντί 12 μ.