Έναρξη Σεμιναριακού Μαθήματος ΣΑ 12
- Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014 - 12:00 π.μ. -

Έναρξη του Σεμιναριακού μαθήματος ΣΑ12 την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κατ'εξαίρεση την Πέμπτη αυτή το μάθημα θα αρχίσει στις 15:30 και όχι στις 15:00.