Εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών
- Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 -

Η εξέταση Ιουνίου για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνει προφορικά στο γραφείο του διδάσκοντα την Δευτέρα, 27 Ιουνίου και ώρα 15:00.

ΔΠ