Αξιολόγηση μαθήματος
- Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 - 6:46 π.μ. -
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, από σήμερα ενεργοποιείται το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματός μας, το οποίο θα παραμείνει ενεργό έως και τις 14 Ιανουαρίου.
 
Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.
 
Link ερωτηματολογίου: https://survey.uoa.gr/L763785
 
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη συμμετοχή σας!
 
ΔΠ