Μάθημα Δευτέρας 15 Νοεμβρίου
- Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021 - 7:19 π.μ. -

Μετά από απόφαση της Κοσμητείας, η Σχολή αύριο Δευτέρα 15 Νοεμβρίου θα είναι κλειστή. Ως εκ τούτου, το μάθημά μας αναβάλλεται.

ΔΠ