ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Ανακοινώσεις

16η Ημερίδα ΠΑ - 1η Απριλίου 21016
- Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016 - 3:20 μ.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές στα έγγραφα του μαθήματος θα βρείτε τα σχετικά με την 16η Ημερίδα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας την Παρασκευή 1η Απριλίου και τη δήλωση συμμετοχής.