Προσεχή μαθήματα ΣΑ112
- Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016 -

Λόγω της οργάνωσης του Μεταπτυχιακού συνεδρίου Προϊστορικής Αρχαιολογίας το μάθημα της 27ης Μαίου δεν θα γίνει.

Τα επόμενα μαθήματα είναι την Τετάρτη 1 Ιουνίου στην αίθουσα 538 και την Παρασκευή 3 Ιουνίου στην 421.Η ώρα παραμένει η ίδια,12-3μμ.