Υποδοχή φοιτητών- διόρθωση ανακοίνωσης
- Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 -

Κατά την περίοδο των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, η κ. Αθηνά Κόλια-Δερμιτζἀκη θα δεχθεί τους φοιτητές τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00-13.00, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 13.00-15.00, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00-14.00 και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 14.00-16.00.