Υποδοχή φοιτητών
- Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014 -

 Κατά την περίοδο των εξετάσεων η κ. Αθηνά Κόλια-Δερμιτζἀκη θα δεχθεί τους φοιτητές την Πέμπτη 17 Ιουλίου, ώρα 13.30-15.30. Για το υπόλοιπο διάστημα, μέχρι και την 1η Αυγούστου, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου.